Deine Fahrschule seit 1990

Preise

Klasse Anmeldung Fahrstunde Sonderfahrt theor. Prüfung* prakt. Prüfung* theor. TÜV prakt. TÜV*
B 99 € 43 € 53 € 129 € 129 € 22,49 € 91,75 €
B-Automatik 99 € 48 € 58 € 129 € 129 € 22,49 € 91,75 €
A 99 € 48 € 58 € 129 € 129 € 22,49 € 121,38 €
A2 99 € 48 € 58 € 129 € 129 € 22,49 € 121,38 €
A1 99 € 48 € 58 € 129 € 129 € 22,49 € 91,75 €
AM 99 € 48 € - 129 € 129 € 22,49 € 91,75 €
Mofa 200 € - - - - 14,28 € -
B & A 129 € 43 € / 48 € 53 € / 58 € 129 € 129 € 22,49 € -
B & A2 129 € 43 € / 48 € 53 € / 58 € 129 € 129 € 22,49 € -

Nachschulungskurse: 350 €

Fahreignungsseminar (FES): 290 €

Fahrschul-Wechsel: 99 €

Preise gültig bis: 31.01.2019